Zapraszamy klasy starsze do udziału.

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI WŁ. ST. REYMONTA – REYMONTIADA 2021
 • Celem konkursu jest uczczenie postaci i twórczego dorobku pisarza, który jest patronem szkoły, w rocznicę jego urodzin.
 • Konkurs jest częścią obchodów Dnia Patrona 2021r.
 • Organizatorem konkursu jest nauczycielka języka polskiego – mgr Danuta Łaska.
 • Organizator działa w porozumieniu z dyrektorem szkoły i innymi nauczycielami języka polskiego uczącymi w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich.
 • Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów kl. IV – VIII.
 • Uczniowie zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe: kl. IV – VI i kl. VII – VIII.
 • Zmagania konkursowe polegać będą na odpowiedzi na przesłany w dniu 7 maja zestaw 25 pytań dla każdej kategorii wiekowej.
 • Za każdą w pełni poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1p.
 • Materiały ułatwiające wypełnienie zadania oraz pytania zostaną przesłane wszystkim uczniom za pośrednictwem dziennika Librus o godz. 14 00.
 • Uczniowie chcący wziąć udział w konkursie przesyłają swoje odpowiedzi do godz. 15 00 na adres:
E-mail Danuta
 • Prace niepodpisane lub przysłane po wyznaczonym czasie nie będą sprawdzane.
 • Nagrodą w konkursie dla zdobywców I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej będzie cząstkowa ocena celująca z języka polskiego oraz 20 pkt z zachowania (praca na rzecz szkoły).
 • Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu w obu kategoriach wiekowych otrzymają cząstkową ocenę bardzo dobrą z języka polskiego oraz 10 pkt z zachowania (praca na rzecz szkoły).
 • We wszystkich kwestiach spornych interpretacja regulaminu i ostateczne rozstrzygnięcie należy do organizatora.
Udostępnij na Facebook'u