Integracja sensoryczna to podświadomy proces zachodzący w mózgu – tak jak oddychanie zachodzi bez udziału naszej świadomości.

Integracja sensoryczna porządkuje informacje dostarczane nam przez zmysły. Zmysły mówią nam o tym

  • co znajduje się w odległości – wzrok i słuch
  • co znajduje się na ciele – dotyk
  • co wnika w ciało – smak i powonienie
  • jak i gdzie ciało się porusza (przez zmysły reagujące na ruch, grawitację i pozycję ciała) – zmysły przedsionkowe i proprioceptywne

Integracja sensoryczna nadaje znaczenie temu, co jest doświadczane, przez selekcję informacji i wybór tego, na czym mamy się skupić (np. słuchanie nauczyciela i ignorowanie hałasu z zewnątrz).

Integracja sensoryczna pozwala nam celowo działać i celowo reagować na sytuacje, których doświadczamy.

Prawidłowo przebiegająca integracja sensoryczna tworzy podstawę prawidłowego rozwoju ruchowego, kształtowania mowy, zachowania, emocji, uczenia, pisania, czytania, liczenia i koncentracji uwagi.

objawy zaburzeń integracji sensorycznej
Udostępnij na Facebook'u