Jeszcze w grudniu 2021 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o wyjątkowym znaczeniu dorobku Józefa Wybickiego, oddając hołd jego dokonaniom, ustanowił rok 2022 Rokiem Józefa Wybickiego. Ten polski pisarz i polityk zmarł 200 lat temu, 10 marca 1822 w Manieczkach, w Wielkopolsce. Jego najbardziej znanym dziełem jest „Pieśń Legionów Polskich” we Włoszech, która później została ogłoszona polskim hymnem narodowym.

Szukając informacji o tym, kiedy dokładnie wybrano Mazurek Dąbrowskiego na hymn narodowy, najczęściej pojawia się data 26 lutego 1927 roku. Wtedy to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało Okólnik nr 49 do wojewodów (i – jak dodano w nawiasie – do wszystkich) podpisany przez Sławoja Składkowskiego. W dokumencie tym podano jedyny obowiązujący tekst pieśni „Jeszcze Polska nie zginęła”.

I nie byłoby w tym nic niejasnego, gdyby nie fakt, że 15 października 1926 roku (czyli 4 miesiące wcześniej) analogiczny dokument wydało Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Wiedzieć również trzeba, że jeszcze w 1921 roku Minister Spraw Wojskowych gen. Kazimierz Sosnkowski wydał rozkaz nr 221 z 22 marca, który bezpośrednio polecał oddawanie honorów przy odgrywaniu „Mazurka Dąbrowskiego” i hymnów państw sprzymierzonych. Zrównywał on przez to Mazurka z hymnami narodowymi innych krajów. Rozkaz dotykał jednak jedynie osób wojskowych, a nie dotyczył cywilów.

Zamieszanie terminologiczne sprawia, że być może właśnie okólnik z 26 lutego 1927 roku, jako skierowany do wszystkich, w oficjalny sposób potwierdził, że „Mazurek Dąbrowskiego” jest hymnem państwowym.

Przez minione lata, a szczególnie w czasie okupacji, był manifestem walki o wolność i niepodległość.

Z tą pieśnią na ustach walczyli i ginęli obrońcy polskości.

Dziś „Mazurek Dąbrowskiego” rozbrzmiewa we wszystkich ważnych dla naszego narodu momentach. W rocznicę śmierci Józefa Wybickiego- autora słów naszego hymnu, w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich obchodziliśmy Dzień Hymnu Narodowego.

W tym dniu uczniowie kl. 4a i 4b wraz ze swymi polonistkami, czyli Danutą Łaską i Marzeną Topolewską, wybrali się na wirtualną wycieczkę do Będomina, gdzie znajduje się jedyne na świecie Muzeum Hymnu Narodowego. Podsumowaniem zdobytej wiedzy i uwagi był konkurs, w którym uczniowie popisali się niewątpliwą wiedzą, jednak najtrudniejszym progiem okazała się ortografia.

Dbałość o czystość i poprawność ojczystego języka to patriotyczne wyzwanie każdego Polaka, a także nieustające wyzwanie dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Udostępnij na Facebook'u