2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (ang. World AutismAwareness Day, WAAD) zwany także Światowym Dniem Wiedzy na temat Autyzmu. Dzień ten został ustanowionyprzez Zgromadzenie Ogólne ONZ.Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.

infografika: autyzm oraz zespół aspergera

Co roku, 2 kwietnia na całym świecie organizowane jest przedsięwzięcie Lightitupblue(Zaświeć się na niebiesko). Podczas niego najbardziej znane obiekty architektoniczne na świecie, jak również wiele budynków w Polsce w ramach kampanii Polska na niebiesko zostaje podświetlonych na kolor niebieski. Celem kampanii jest budowanie akceptacji dla osób z autyzmem, uświadamianie czym jest autyzm i wspieranie działań na rzecz osób ze spektrum.

Spektrum zaburzeń autyzmu to grupa chorób neurorozwojowych, pojawiających się we wczesnym dzieciństwie, charakteryzujących się problemami w komunikacji i interakcjach społecznych. Osoby dotknięte ASD cechuje powtarzalność wzorców zachowań i duże przywiązanie do codziennej rutyny. Często, odejście od tej ostatniej lub ekspozycja na nieoczekiwane, lub zbyt intensywne bodźce, może powodować ogromny dyskomfort, prowadzący do napadów paniki i agresji. W związku z tym zarówno dla dzieci, jak i osoby dorosłych z ASD funkcjonowanie społeczne stanowi ogromne wyzwanie. Czasem możliwe jest jego sprostaniu dzięki ciężkiej i dobrze dobranej do potrzeb pracy z dzieckiem i sprzyjającemu środowisku.
Promujmy empatię, otwartość i zrozumienia dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Wspólnie twórzmy przyjazne otoczenie i pamiętajmy o tym jak ważna jest akceptacja różnorodności i odmienności rozwojowej. Nie pozwólmy na izolację, dyskryminację i łamanie praw osób z autyzmem.
Ważne hasła na Światowy Dzień Świadomości autyzmu i na cały rok to:

  • AKCEPTACJA * ZROZUMIENIE * SZACUNEK * POMOC * EMPATIA
    W tym dniu każdy może wyrazić swą solidarność z osobami z autyzmem poprzez np:
  • oświetlenie domu na niebiesko;
  • nałożenie ubrania w kolorze niebieskim;
  • dodania niebieskiej żarówki lub puzzla do swego profilu na facebook’u lub strony www.

Bądźmy w tym dniu razem!

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - klasa 1b
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - klasa 1a
Udostępnij na Facebook'u