6 marca w całej Europie obchodzony jest Dzień Logopedy. Z tej okazji w wielu szkołach odbywają się działania profilaktyczne pod postacią przesiewowych badań dzieci, tj. bezpłatnych badań logopedycznych. Nie inaczej jest w naszej szkole, takie badania będą miały miejsce w klasach I-III. Dzień Logopedy to także dobra okazja, aby dowiedzieć się więcej o pracy logopedów.

Logopeda udziela pomocy osobom z trudnościami w językowym porozumiewaniu się. Zajmuje się m.in. diagnozą, terapią zaburzeń artykulacji, mowy, głosu, języka pisanego. Logopeda nie zajmuje się wyłącznie korekcją wad wymowy. Pracuje także np. z dziećmi z dysleksją, opóźnionym lub niedokończonym rozwojem mowy.

Co nazywamy wadami wymowy?

O wadach wymowy mówimy wówczas, gdy dana osoba ma problem z wymawianiem jednego, kilku lub kilkunastu dźwięków. Najczęściej występują wówczas zniekształcenia wypowiadanych słów, zastępowanie lub opuszczanie głosek.

Najczęstszymi wadami wymowy są:

  • SEPLENIENIE czyli nieprawidłowe wymawianie głosek „s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, cz, dż, ż”.
  • ROTACYZM – nieprawidłowa wymowa głoski „r”, np. zamiast „r” dziecko mówi „l” lub „j”.
  • LAMBDACYZM – zamiana głoski „l” na „j”, a także pomijanie jej w wymowie.

Niestety, coraz więcej dzieci boryka się z wadami wymowy. Eksperci zauważają, że styl życia polskich rodzin przyczynia się do takiego stanu rzeczy. Zabiegani rodzice mają coraz mniej czasu na rozmowy z dziećmi, nie czytają im na głos. A przecież dzieci uczą się mówić przez naśladowanie, słuchanie i obserwowanie innych. Rodzice lub opiekunowie powinni jak najwięcej mówić do dzieci – już od chwili ich narodzin. Dzięki temu dziecko szybciej przyswaja słowa i uczy się prawidłowej wymowy. Dla małych dzieci ważne jest obserwowanie mimiki drugiej osoby i układu ust mówiącego – dzięki temu łatwiej jest naśladować.

Kiedy należy zgłosić się do logopedy?

Do logopedy należy przyjść zawsze, gdy mamy wątpliwości co do prawidłowości rozwoju mowy naszego dziecka, gdy tylko zauważymy niepokojące sygnały. Im wcześniej trafimy do specjalisty, tym większa szansa, że uda uporać się z wadą wymowy.

Infografiki pobrane zostały ze strony www.logopestka.pl

Udostępnij na Facebook'u