Astronomia jest jedną z najstarszych nauk. Astronomia z języka greckiego ἀστρονομία astronomía jest to nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem ciał niebieskich (np. gwiazd, planet, komet, mgławic, gromad i galaktyk) oraz zjawisk, które zachodzą poza Ziemią, jak również tych, które oddziałują w jej atmosferze, wnętrzu lub na powierzchni, a są pochodzenia pozaplanetarnego (np. neutrina, wtórne promieniowanie kosmiczne). Skoncentrowana jest na fizyce, chemii, meteorologii i ruchu ciał niebieskich, zajmuje się także powstaniem i rozwojem (ewolucją) Wszechświata.

W naszej szkole odbył się dzień poświęcony tej dziedzinie nauki. Wybrani uczniowie wcielili się w rolę nauczycieli i zaprezentowali swoim kolegom odkrycia astronomiczne na przestrzeni wieków. Swoją prezentację urozmaicili pomocami dydaktycznymi zakupionymi w ramach realizowanego projektu Nasze EKOpracownie.

Udostępnij na Facebook'u