W roku szkolnym 2022/23 przedstawiciele wolontariatu oraz chętni uczniowie klas starszych spotykali się na zajęciach świetlicowych, wymieniali się doświadczeniami czytelniczymi. W kolejnym etapie kilkukrotnie odwiedzali bibliotekę szkolną, by wybrać książki, które następnie czytali młodszym kolegom na świetlicy szkolnej i tworzyli wraz z młodszymi uczniami ilustracje do czytanych książek.

Udostępnij na Facebook'u