Kurs 1: LIPCE REYM – ZAGÓRZE – WÓLKA KROSNOWSKA – SICISKA – MSZADLA – LIPCE REYM.

9.45 Zagórze – skrzyżowanie
9.48 Zagórze – szkoła
9.50 Zagórze – tory
9.53 Wólka Polesie
9.56 Wólka Krosnowska
10.00 Mszadla – młyn
10.02 Siciska – kapliczka
10.05 Mszadla – szkoła
10.08 Mszadla – Trzeciak

Kurs 2 LIPCE REY. – DRZEWCE – WOLA DRZEWIECKA – CHLEBÓW – LIPCE REY.

10.11 Drzewce- Lipiecka
10.15 Drzewce- szkoła
10.20 Wola Drzewiecka – zakolej
10.23 Wola Drzewiecka – sklep
10.26 Wola Drzewiecka – Szychowscy
10.33 Chlebów
10.40 Leśna – pod lasem
10.42 Leśna – koło Krzyża
10.47 Cicha – skrzyżowanie z Lipową

Rozpoczęcie roku szkolnego – godz. 11.00 Szkoła Podstawowa
Odwozy według kolejności przywozów.
Przedszkole w dniu 1 września przyjeżdża na własną rękę.

PROCEDURY PRZEWOZU UCZNIÓW W AUTOBUSIE SZKOLNYM

 • DO AUTOBUSU SZKOLNEGO WSIADAJĄ UCZNIOWIE, KTÓRZY SĄ ZDROWI.
  (nie maja kataru, nie kaszlą, nie mają podwyższonej temperatury)
 • KAŻDY UCZEŃ MA NA TWARZY (ZAKRYWAJĄCE USTA I NOS) MASECZKĘ PRZEZ CAŁY CZAS JAZDY.

 • DO AUTOBUSU UCZNIOWIE WCHODZĄ POJEDYNCZO W ODSTĘPACH DO 1,5 M.
 • PO WEJŚCIU DO AUTOBUSU ZAJMUJEMY MIEJSCA W ODLEGŁOŚCI 1,5 M TJ. CO DRUGIE SIEDZENIE ( W MIARĘ MOŻLIWOŚCI).
 • WYSIADAMY Z AUTOBUSU POJEDYNCZO W ODSTĘPACH 1,5 M.
 • WSZYSCY JADĄCY AUTOBUSEM SZKOLNYM DOSTOSOWUJĄ SIĘ DO POLECEŃ OPIEKUNA.
 • PO OPUSZCZENIU AUTOBUSU PRZEZ UCZNIÓW OPIEKUN DEZYNFEKUJE WSZYSTKIE PORĘCZE I MIEJSCA , KTÓRE SĄ DOTYKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW.
 • WSZYSTKIE PRZYPADKI PODEJRZENIA CHOROBY NALEŻY NATYCHMIAST ZGŁOSIĆ DO OPIEKUNA W AUTOBUSIE.
 • W PRZYPADKU PODEJRZENIA GORĄCZKI U DZIECKA OPIEKUN DOKONA POMIARU TEMPERATURY ZA POMOCĄ TERMOMETRU BEZDOTYKOWEGO.
 • W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA OBJAWÓW:
  • GORĄCZKA POWYŻEJ 38 stopni C
  • KASZEL
  • DUSZNOŚCI
  jak najszybciej należy zawiadomić dyrektora szkoły, dyrektora ZEAO oraz rodziców dziecka I POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SZCZEGÓŁOWYMI PROCEDURAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W SZKOLE, DO KTÓREJ DZIECKO UCZĘSZCZA.
Udostępnij na Facebook'u