Regulamin szkolnego konkursu
o życiu i twórczości Wł. ST. Reymonta
zorganizowanego w ramach obchodów DNIA PATRONA

  1. Konkurs ma na celu uczczenie postaci i twórczego dorobku pisarza, który jest patronem naszej szkoły, w 153. rocznicę jego urodzin.
  2. Organizatorem konkursu jest, za zgodą dyrektora szkoły i w porozumieniu z innymi wychowawcami klas IV- VIII, nauczycielka języka polskiego – mgr Danuta Łaska
  3. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas IV- VIII.
  4. Zmagania konkursowe polegać będą na odpowiedzi na przesłany 7 maja 2020 r. zestaw pytań w określonym przez organizatora czasie.
  5. Uczniowie wykazywać się będą w dwóch kategoriach wiekowych: kl.IV-VI i kl.VII-VIII.
  6. Każda grupa wiekowa otrzyma o godz. 14 00 zestaw 20 pytań, a za każdą pełną, poprawną odpowiedź będzie można uzyskać 1 punkt.
  7. Odpowiadać można drukując kartę z pytaniami, podpisując ją, zapisując na niej odpowiedzi i przesyłając do organizatora lub pisząc do organizatora i podając swoje imię, nazwisko, klasę, nr pytania i odpowiedź.
  8. Wszystkie odpowiedzi należy przesłać za pośrednictwem librusa do godziny 17 00.
  9. Nagrodą dla biorących udział w konkursie, po zliczeniu uzyskanych punktów, będzie:

– dla 3 zdobywców największej liczby punktów w każdej kategorii wiekowej cząstkowa ocena celująca z języka polskiego oraz 20 punktów za zachowanie (udział w uroczystościach szkolnych),

– dla 3 kolejnych uczestników na liście zdobywców największej liczby punktów w każdej kategorii wiekowej ocena cząstkowa bardzo dobra z języka polskiego oraz 15 punktów za zachowanie (udział w uroczystościach szkolnych),

– dla wszystkich pozostałych uczestników, którzy wzięli udział w konkursie i uzyskali co najmniej 5 punktów, nauczyciele języka polskiego wpiszą plusa, a wychowawcy przyznają po 10 punktów za zachowanie.

10. Karty niepodpisane lub przesłane po wyznaczonym czasie nie będą sprawdzane.

11. We wszystkich sprawach spornych interpretacja regulaminu i rozstrzygnięcie należy do organizatora.

Organizator:
mgr Danuta Łaska

Udostępnij na Facebook'u