Drodzy uczniowie:) Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie zorganizowanym przez Gigantów Programowania.

Adresaci konkursu: uczniowie klas I–VIII.

Cele konkursu:

 • popularyzowanie wśród uczniów umiejętności programistycznych
 • rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań,
 • rozwijanie pracowitości, staranności i wytrwałości wśród uczniów,
 • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia,
 • dostarczenie uczniom satysfakcji z sukcesu,
 • promowanie osiągnięć.

Zasady i tematyka konkursu:

 • zadaniem jest stworzenie projektu programistycznego wykonanego w programie Scratch (gra lub animacja) pt. „Bezpieczeństwo w Internecie”,
 • prace konkursowe będą oceniane przez jury.

Podczas oceny prac konkursowych jury będzie zwracało uwagę na następujące elementy:

 • pomysłowość i oryginalność,
 • umiejętności programistyczne (m.in: użyte bloki, różnorodność wykorzystanych bloków, zastosowane rozwiązania, ład, zakończenia skryptów, usunięcie niewykorzystanych lub rozłączonych bloków),

Praca zgłoszona na konkurs musi być wykonana samodzielnie.

Oddawanie prac konkursowych.

 • prace na konkurs należy przekazać do dnia 5 października 2020r. do godziny 16.00 na pendrivie nauczycielowi uczącemu informatyki,
 • prace można również przesłać e-mailem, na adres: maciej.bartosik@splipcereymontowskie.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: Konkurs z Gigantami Programowania.

Zakończenie konkursu:

 • komisja wybierze trzy prace które będą pracami finałowymi szkolnego konkursu,
 • finaliści etapu szkolnego otrzymają dyplomy oraz oceny celujące z informatyki,
 • z trójki finalistów jury wybierze jedną pracę, która zostanie umieszczona na profilu Gigantów Programowania na Facebook’u. Praca ta weźmie udział w kolejnym etapie konkursu,
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 08.10.2020 r.

Udostępnij na Facebook'u