Drodzy rodzice i uczniowie. W pliku zamieszczonym poniżej znajdziecie procedury organizacji konsultacji dla uczniów klas VIII w szkole podstawowej w Lipcach Reymontowskich w czasie pandemii covid-19 opracowane na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół.

W dokumencie m.in::

  • Organizacja konsultacji w szkole
  • Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
  • Szczegółowa procedura dotycząca zasad postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia zarażenia koronawirusem
  • Szczegółowa procedura dotycząca zasad postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika zarażenia koronawirusem
  • Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej w szkole podstawowej
  • Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych
  • Klauzula informacyjna
Udostępnij na Facebook'u