Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od niemal 30 lat popularyzuje wśród rolników i ich rodzin wiedzę na temat bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

Adresatami działań prewencyjnych są dzieci rolników w wieku 6-14 lat i właśnie z myślą o nich przygotowano kurs e-learningowy pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Kurs w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród najmłodszych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia Organizatorzy rozlosują 100 hulajnóg.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

  • zrealizować kurs dostępny pod adresem prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać kończący go test;
  • pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy i zapisać dokumenty w formacie PDF zgodnie z instrukcją.
  • przesłać certyfikat oraz formularz na adres hulajnoga@krus.gov.pl do dnia 30 września 2020 r.

Szczegółowe informacje i zasady przyznawania nagród zostały zamieszczone na stronie internetowej KRUS.

Udostępnij na Facebook'u