W związku z obowiązującym w dalszym ciągu reżimem sanitarnym uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich odbędzie się w dniu
1 września 2020 r. (wtorek) i będzie miała następujący przebieg:

  1. Uczniowie poszczególnych klas przychodzą na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego na wyznaczoną dla nich godzinę, podaną w harmonogramie (nie dotyczy uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym).
  2. Do szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych oraz tacy, którzy nie mieli kontaktu z osobą z potwierdzonym pozytywnym wynikiem zakażenia koronawirusem lub chorym na Covid-19 i nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie lub izolacji.
  3. Czekając na wejście do szkoły, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp.
  4. Po wejściu do szkoły uczniowie mają obwiązek zdezynfekowania rąk.
  5. Po wejściu do budynku uczniowie udają się bezpośrednio do wyznaczonych sal.
  6. W celu uniemożliwienia stykania się ze sobą poszczególnych grup uczniów, spotkania odbywają się na różnych kondygnacjach budynku szkoły, w wyznaczonej dla danej klasy sali.
  7. Podczas spotkań nie mają obowiązku korzystania z maseczek ochronnych.
  8. W salach odbywają się spotkania z wychowawcami poszczególnych klas.
  9. Wychowawcy klas będą oczekiwać na swoich wychowanków przy wejściu do szkoły i po zakończeniu uroczystości odprowadzą ich do właściwego wyjścia.
  10. Bezpośrednio po zakończeniu uroczystości uczniowie opuszczają budynek szkoły i udają się do domu, nie gromadzą się przed szkołą.

UWAGA!
• W DNIU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO NA TERENIE PLACÓWKI MOGĄ PRZEBYWAĆ WYŁĄCZNIE UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY.
• TYLKO UCZNIOWIE KLASY I MOGĄ PRZEBYWAĆ NA TERENIE SZKOŁY W TOWARZYSTWIE JEDNEGO OPIEKUNA.

Udostępnij na Facebook'u