W związku z obowiązującym w dalszym ciągu reżimem sanitarnym uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. (piątek) i będzie miała następujący przebieg:

 1. Uczniowie poszczególnych klas przychodzą na uroczystość zakończenia roku szkolnego na wyznaczoną dla nich godzinę, podaną w harmonogramie.
 2. Do szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych (podwyższona temperatura – 37 stopni C, kaszel, katar) oraz tacy, którzy nie mieli kontaktu z osobą z potwierdzonym pozytywnym wynikiem zakażenia koronawirusem lub chorym na Covid-19 i nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie lub izolacji.
 3. Czekając na wejście do szkoły, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos
 4. Podczas wchodzenia do szkoły mają mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym. W sytuacji, gdy przekracza ona 37o C, uczeń pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły, oczekuje na zewnątrz, do czasu przybycia rodzica. Nie uczestniczy w uroczystości.
 5. Po wejściu do szkoły uczniowie mają obwiązek zdezynfekowania rąk oraz noszenia maseczek ochronnych na jej terenie, z wyjątkiem sali, w której odbywa się spotkanie.
 6. Po wejściu do budynku uczniowie udają się bezpośrednio do wyznaczonych sal.
 7. W celu uniemożliwienia stykania się ze sobą poszczególnych grup uczniów, spotkania odbywają się na różnych kondygnacjach budynku szkoły, w wyznaczonej dla danej klasy sali.
 8. Uczniowie przed wejściem do sali mają obowiązek ponownego zdezynfekowania rąk.
 9. Podczas spotkań nie mają obowiązku korzystania z maseczek ochronnych.
 10. W salach odbywają się spotkania z wychowawcami poszczególnych klas, w trakcie których nastąpi podsumowanie roku szkolnego 2019/2020 oraz wręczenie świadectw i nagród.
 11. Sale, w których organizowane są spotkania są wietrzone co najmniej raz na godzinę oraz dezynfekowane po opuszczeniu każdej z przebywających w niej klas.
 12. Bezpośrednio po zakończeniu uroczystości uczniowie opuszczają budynek szkoły i udają się do domu, nie gromadzą się przed szkołą.

UWAGA!

 • W DNIU ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO NA TERENIE PLACÓWKI MOGĄ PRZEBYWAĆ WYŁĄCZNIE UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY.
 • W SYTUACJI, GDYBY PAŃSTWO OBAWIALI SIĘ O ZDROWIE SWOICH DZIECI, INFORMUJĘ, ŻE NIE MA OBOWIĄZKU UCZESTNICZENIA W UROCZYSTOŚCI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO W DNIU 26 CZERWCA 2020 r., A ŚWIADECTWO BĘDZIE MOŻNA ODEBRAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY DO DNIA 3 LIPCA 2020 r. W GODZINACH 9:00 – 13:00
KLASAWYCHOWAWCAGODZINAMIEJSCE SPOTKANIAWEJŚCIE I WYJŚCIE ZE SZKOŁY
VIIIp. M. Bartosik8:30sala gimnastycznadrzwiami głównymi
VIIp. M. Koszewska9:30sala gimnastycznadrzwiami głównymi
VIp. K. Pawłowska10:30sala gimnastycznadrzwiami głównymi
VAp. I. Chełminiak11:00sala nr 11 (drugie piętro)drzwiami bocznymi (wejście do dawnego gimnazjum)
VBp. E. Barańczyk9:00sala nr 11 (drugie piętro)drzwiami bocznymi (wejście do dawnego gimnazjum)
IVp. D. Łaska10:00sala nr 11 (drugie piętro)drzwiami bocznymi (wejście do dawnego gimnazjum)
IIIp. E. Hymka11:30sala gimnastycznadrzwiami głównymi
IIp. J. Juraś12:30sala gimnastycznadrzwiami głównymi
IAp. M. Puchalska12:00sala nr 11 (drugie piętro)drzwiami bocznymi (wejście do dawnego gimnazjum)
IBp. U. Dąbrowska13:00sala nr 11 (drugie piętro)drzwiami bocznymi (wejście do dawnego gimnazjum)
Udostępnij na Facebook'u