W roku szkolnym 2020/2021 klasa 3 pod kierunkiem wychowawczyni pani Jolanty Juraś przystąpiła do projektu edukacyjnego Fundacji Uniwersytet Dzieci pt. ,,Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?”.

Program objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie uczniowie będą mieli okazję do rozwinięcia koncentracji uwagi i panowania nad emocjami, natomiast w drugim etapie każda lekcja obudowana zagadką detektywistyczną pozwoli na rozwinięcie inwencji twórczej, kreatywnego myślenia i zdobycia nowych kompetencji społecznych.

Tematy lekcji w ramach projektu:

Etap 1- lekcje na rozgrzewkę:

 • Dlaczego złość jest nam potrzebna?
 • Czy można uczyć się szybciej?

Etap 2- lekcje tematyczne:

 • Jak koncentracja pomaga w pracy detektywom?
 • Dlaczego detektyw pracuje w rękawiczkach?
 • Jak odróżnić prawdę od fałszu?
 • Czy można myśleć nielogicznie?
 • Jakie ślady zostawia sześcian?
 • Jak przekazać tajną wiadomość
 • Co można zobaczyć na portrecie?
 • Ile jest kolorów?
 • Jak tropić zwierzęta?
 • Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?
 • Jak rozpoznawać emocje?
 • • Jak ludzie przeżywają emocje?
Udostępnij na Facebook'u