Laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta otrzymała 60 tysięcy złotych na zakup wyposażenia technicznego, które posłuży uczniom nie tylko na zajęciach obowiązkowych ale i pozalekcyjnych.

Dzięki pozyskanym funduszom utworzona zostanie sekcja fotograficzna, w której dzieci i młodzież będą miały okazje poznać tajniki robienia zdjęć nie tylko cyfrowych.

Zakupiona została:

  • Drukarka 3 D z filamentami i akcesoriami;
  • Stacja lutownicza 2 w 1 hot air i grotowa;
  • Zestaw Forobot Mistrz Arduino – 15 kompletów;
  • 3 aparat fotograficzne z z akcesoriami;
  • Oświetlenie do realizacji nagrań;
  • Blenda fotograficzna;
  • Mikrofon kierunkowy z akcesoriami;
  • Gimbal.
Laboratoria przyszłości - sprzęt foto
Laboratoria przyszłości - sprzęt foto