Modernizacja sali informatycznej

Doposażenie Szkoły Podstawowej w Lipcach Reymontowskich w nowoczesny sprzęt TIK

Zadanie to obejmuje adaptację i dostosowanie pracowni komputerowej oraz wyposażenie placówki w nowoczesne narzędzia TIK niezbędne do realizacji programu nauczania.
Wyposażenie w pomoce/sprzęt TIK odpowiada potrzebom szkoły, dostosowane jest do potrzeb ich użytkowników zarówno nauczycieli jak i uczniów, w tym wynikających z ich niepełnosprawności.

Wykaz zakupionego sprzętu:

 • zestawy komputerowe dla 25 uczniów, z tym: komputer, mysz, klawiatura, oprogramowania,
 • zestawy słuchawkowe z mikrofonem dla 25 uczniów,
 • 2 szt. zasilaczy UPS,
 • 1 szt. ruter,
 • 3 szt. monitorów interaktywnych,
 • 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego,
 • 1 szt. wizualizera Epson,
 • 2 szt. jednostek centralnych,
 • Soundbar
 • Netsupport School
 • maty do kodowania EDUSENSE z krążkami i książkami,
 • 10 sztuk robotów Edison z programami,
 • 2 szt. robotów Genibot, zestaw szkolny wraz z programami.