Nasze Ekologiczne Pracownie – WFOŚiGW

Udział w projekcie jest wynikiem wygranej w konkursie „Nasze Ekologiczne Pracownie – edycja
2022”.

Celem projektu jest polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i
pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach.

Forma dofinansowania ze środków WFOŚIGW w Łodzi wynosi:

 • kwota dofinansowania 60 000 zł
 • koszt całkowity zadania 69 800 zł

Wartość dofinansowania 85,96%.

Harmonogram działań:
 • Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody,
 • Akcja „Szkolne nocowanie i nieba obserwowanie”,
 • Piesza wycieczka do zlewni rzeki Uchani i Bobrówki
 • Piesza wycieczka do Rezerwatu Bukowiec
 • Konkurs „Cudze chwalicie swego nie znacie – piękna przyroda lipiecka”
 • Dzień Ziemi
 • Warsztaty Kulinarne
 • Dzień z astronomią
 • Dzień laboranta
 • Konkurs „Mój las”
 • Co tam w tej pracowni piszczy?
 • Gry i zabawy terenowe
 • Akcja „Tyle mam ile dam, czyli sadzimy las dla Nas i Was”