Szkolenia - Nauczyciele

„Nowoczesna akademia kompetencji TIK w Szkole Podstawowej
w Lipcach Reymontowskich”

Doskonalenie kadry nauczycielskiej w zakresie efektywnego korzystania z TIK

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia: Patryk Zych

Szkolenia:

„Genially od podstaw” (8h), 1-2.02.2023 r.

  • Nabycie kompetencji samodzielnego tworzenia własnych, interaktywnych, cyfrowych materiałów i ich zastosowania w różnych sytuacjach edukacyjnych i wspierania uczniów w nabywaniu kompetencji kluczowych/cyfrowych.

„Tablica interaktywna jako cyfrowe środowisko pracy nauczyciela” (3h) 06.02.2023 r.

  • Nabycie kompetencji efektywnego korzystania z tablicy interaktywnej w różnych obszarach pracy szkoły oraz samodzielnego tworzenia i wykorzystania zasobów edukacyjnych.

„Gamifikacja. Webquest. Odwrócona klasa” (3h) 08.02. 2023r.

  • Nabycie kompetencji prowadzenia lekcji z użyciem nowych technologii edukacyjnych opartych na metodach gamifikacji, WebQuestu i odwróconej klasy oraz stosowania rozwiązań służących motywowaniu i angażowaniu uczniów do nauki.