16 września 2022 r. klasy VIIIA, VIIIB i VII w ramach zajęć terenowych, udały się na pieszą wycieczkę do źródeł rzeki Uchanka do miejscowości Wola Drzewiecka.

Uczniowie rysowali schemat rzeki wpisując w odpowiednich miejscach podane wyrazy: źródło, bieg górny, bieg dolny, dopływ, rzeka główna, ujście rzeki, bieg środkowy, zakole, określali barwę wody, przejrzystość, zapach. Przypomnieli sobie również co to jest dorzecze i zlewisko. Badali próbki wody opisując barwę, przejrzystość i zapach wody oraz określając osad i inne znajdujące się w niej domieszki. Dowiedzieli się, że na terenie naszej gminy znajdują się źródła Uchanki, a Uchanka to prawy dopływ Bzury. Płynie ona przez Wolę Drzewiecką, Święte Nowaki, Słomków, Jacochów, Seligów, Uchań Dolny. Dalej płynie wzdłuż zachodniej granicy miasta Łowicza i wpada do Bzury w pobliżu ruin zamku.

Zajęcia zorganizowane w ten sposób są najlepszym przykładem spotkania teorii z praktyką. Sama piesza wycieczka sprawiła uczniom wiele radości. A możliwość obserwacji na własne oczy zjawisk i pojęć, o których mówili na lekcji w szkole, było doświadczeniem bezcennym. Aby cel lekcji został osiągnięty, uczeń musi mieć poczucie sensownego spędzenia czasu w szkole, a ta lekcja terenowa pokazała celowość zajęć szkolnych.

Udostępnij na Facebook'u