Informator 8-klasisty

informator ósmoklasisty główne

ZS nr 1 w Skierniewicach

ZS nr 2 Skierniewice
informator ósmoklasisty ZS nr Skierniewice
informator ósmoklasisty ZS nr Skierniewice

Rekrutacja – kliknij aby przejść na stronę

Wymagane dokumenty dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas I w roku szkolnym 2021/2022

 • 3 aktualne fotografie
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o ilości punktów otrzymanych na egzaminie kończącym szkołę podstawową
 • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w zawodzie, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań (Poradnia Medycyny Pracy).

Dane szkoły

Zespół Szkół Zawodowych nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Pomologiczna 6
96-100 Skierniewice
tel. (46) 833 68 66
email: budowlanka1@wp.pl
strona szkoły: https://www.budowlanka1.edu.pl/

ZS nr 2 w Skierniewicach

ZS nr 2 Skierniewice

Kierunki kształcenia

Materiały promujące szkołę – kliknij aby przejść na stronę

3-letnia Szkoła Branżowa I Stopnia

Oddział wielozawodowy

Dane szkoły

Zespół Szkół Zawodowych nr 2
im. Chor. Józefa Paczkowskiego
ul. Pomologiczna 15
96-100 Skierniewice
tel. (46) 833 32 67
fax (46) 833 23 11
e-mail: sekretariat@zsz2skc.pl
strona szkoły: http://zsz2skc.pl/

ZS nr 3 w Skierniewicach

ZS nr 3 Skierniewice

Kierunki kształcenia – technika

ZS nr 3 Skierniewice - kierunki kształcenia
ZS nr 3 Skierniewice - kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia – Licea Ogólnokształcące

ZS nr 3 Skierniewice - kierunki kształcenia
ZS nr 3 Skierniewice - kierunki kształcenia
ZS nr 3 Skierniewice - kierunki kształcenia

Rekrutacja – kliknij aby przejść na stronę

Dane szkoły

Zespół Szkół nr 3 w Skierniewicach,
96-100 Skierniewice
ul. Działkowa 10
tel. 46 833 35 19,
e-mail: ekon-sk@wp.pl
strona szkoły: https://ekonomik.edu.pl/

ZS nr 4 w Skierniewicach

ZS nr 4 Skierniewice

Kierunki kształcenia

ZS nr 4 Skierniewice - kierunki kształcenia
ZS nr 4 Skierniewice - kierunki kształcenia
ZS nr 4 Skierniewice - kierunki kształcenia

Rekrutacja – kliknij aby przejść na stronę

Dane szkoły

Zespół Szkół nr 4 w Skierniewicach
ul. Podkładowa 2
96-100 Skierniewice
tel. (46) 833 10 20
fax (46) 833 10 20
e-mail: zs4@zs4skierniewice.pl
strona szkoły: https://zs4skierniewice.pl/

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

Liceum B. Prusa w Skierniewicach

Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia Liceum B. Prusa w Skierniewicach

Oferta edukacyjna – kliknij aby przejść na stronę

Harmonogram rekrutacji -kliknij aby pobrać plik

Rekrutacja – kliknij aby przejść na stronę

Dane szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa
ul. Henryka Sienkiewcza 10
96 – 100 Skierniewice
tel. (46) 833 31 89
e-mail: lo.prus.skierniewice@interia.eu
strona szkoły: https://loprus.pl

Zespół Szkół im. Księdza Stanisława Konarskiego w Skierniewicach

Zespół Szkół im. Księdza Stanisława Konarskiego w Skierniewicach

Kierunki kształcenia

 • W KLASYCZNYM LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCYM uczeń nie jest przypisany do klasy o określonym profilu, lecz dowolnie komponuje sobie swój profil – zestaw przedmiotów rozszerzonych, zgodnie z zainteresowaniami i wymaganiami uczelni wyższych. Dzięki indywidualnemu rozpoznaniu potrzeb i możliwości ucznia, każdy może rozwijać się i specjalizować w wybranej dziedzinie.
 • Uczniowie mogą korzystać z zajęć pozalekcyjnych, zwłaszcza z kół przedmiotowych, mające na celu pogłębienie wiedzy i przygotowanie do olimpiad i konkursów z wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole.
 • Uczniowie mogą wziąć udział w wymianie młodzieży z partnerską szkołą w Bad Bentheim w Niemczech, w letnich kursach językowych, w ciekawych wycieczkach krajowych i zagranicznych.

Rekrutacja – kliknij aby przejść na stronę

Dane szkoły

Klasyczne Liceum Ogólnokształcące
im. Księdza Stanisława Konarskiego
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12
96-100 Skierniewice
tel. (046) 832-74-78
e-mail: loklasyk@poczta.onet.pl
strona szkoły: www.klasykskierniewice.pl

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej
w Zduńskiej Dąbrowie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Bursy i Internaty

Bursy i internaty - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Dane szkoły

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie
Zduńska Dąbrowa 64
99-440 Zduny
tel/fax: (46) 838 74 95
e-mail: szkola@zspzd-technikum.pl
strona szkoły: https://zspzd-technikum.pl/

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bolimowie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bolimowie

Kierunki kształcenia – licea o profilach

Rekrutacja – kliknij aby przejść na stronę

Dane szkoły

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bolimowie
ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów
tel. (46) 838 02 68
e-mail: lebol@poczta.onet.pl
strona szkoły: http://zsp-bolimow.pl/

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach

Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia - ZS nr Koluszki
Kierunki kształcenia - ZS nr Koluszki

Rekrutacja – kliknij aby przejść na stronę

Dane szkoły

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach
ul. Budowlanych 8
95-040 Koluszki
tel. (44) 714 07 34
fax (44) 714 07 34
e-mail: zsp2kol@tlen.pl
strona szkoły: http://www.zsp2.info/

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach

Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia - I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach

Dane szkoły

I Liceum Ogólnokształcące
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach
ul. Kościuszki 16
95-040 Koluszki
tel./fax (44) 714 14 89 lub +48 603 510 290
e-mail: lo1_koluszki@poczta.onet.pl
strona szkoły: http://lo1koluszki.pl/

ZS nr 1 w Koluszkach

ZS nr 1 w Koluszkach

Kierunki kształcenia

Branżowa Szkoła I stopnia

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

Wykaz placówek medycznych, gdzie można zrobić badania lekarskiehttp://www.zsp1koluszki.pl/rekrutacja-2021-22/wykaz-placowek-medycznych

Dane szkoły

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach
ul. Wigury 2,
95-040 Koluszki
tel. (44) 714 17 02
strona szkoły: http://www.zsp1koluszki.pl/

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach

Kierunki kształcenia – Liceum Ogólnokształcące

Kierunki kształcenia – Technika

Dane szkoły

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach
ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny
tel. (46) 874 47 99
e-mail: zspbrzeziny@zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl
strona szkoły: https://www.zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl/

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Puszczy Mariańskiej – LO im. Czesława Tańskiego

ZSP puszcza Mariańska

Kierunki kształcenia

Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego
 • KLASA HUMANISTYCZNA
 • KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (przyrodnicza)
 • KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA (politechniczna)
 • KLASA STEWARDESS I STEWARDÓW
 • KLASA MUNDUROWA: grupa WOJSKOWA, grupa POLICYJNA.

Rekrutacja – kliknij aby przejść na stronę

Dane szkoły

Liceum Ogólnokształcące
im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej
ul. Króla Jana Sobieskiego 61
96-330 Puszcza Mariańska
tel. (46) 831 81 66
e-mail: lopuszcza@wp.pl
strona szkoły: http://www.lopuszcza.edu.pl/1/