PROJEKT GRANTOWY pn. „ZDALNA SZKOŁA + W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020.


W ramach projektu Gmina Lipce Reymontowskie zakupiła tablety graficzne i laptopy wraz oprogramowaniem Ofiice. Wsparcie skierowane jest bezpośrednio do szkół, pośrednio do nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). Zatem sprzęt formalnie przekazano szkołom, gdzie Dyrektorzy mogą użyczać nieodpłatnie sprzęt uczniom i nauczycielom w celu walki z wykluczeniem cyfrowym.


Więcej o projekcie na stronie https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2

Udostępnij na Facebook'u