Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

CZYTANIE TO JEDNA Z BARDZO WAŻNYCH WARTOŚCI.

Nasza szkoła bierze udział w realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.