W bieżącym roku Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich wzięła udział w Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie” w ramach współpracy z Łódzkim Inspektoratem Sanitarnym.

Kampania skierowana była dla Uczniów klas VII i VIII oraz ich Rodziców.

Osiągnięcie zamierzonego celu było możliwe poprzez:

  • dostarczenie Uczniom i Rodzicom rzetelnej wiedzy na temat konsekwencji używania nowych substancji psychoaktywnych należących do grupy dopalaczy,
  • pobudzenie autorefleksji w obszarze indywidualnej decyzji dotyczącej używania tego typu substancji,
  • rozwijanie umiejętności przyjmowania przez młodzież postawy asertywnej w sytuacji kontaktu z substancjami psychoaktywnymi,
  • rozwijanie kompetencji wychowawczych w zakresie pozytywnej profilaktyki,

W ramach kampanii koordynator – pani Justyna Brzozowska przeprowadziła rekomendowane przez Inspektorat Sanitarny w Łodzi zajęcia warsztatowe dla uczniów, ze względu na sytuację w formie zajęć on-line, a Rodzicom przesłała materiały przygotowane przez Organizatorów akcji (broszurki i ulotki).

Organizując powyższe działania mamy nadzieję, iż przyczynią się one do wybierania i stosowania przez naszych Uczniów dróg wolnych od dopalaczy, czyli dróg zdrowego stylu życia, a Rodzice dzięki uzyskanej wiedzy będą mogli w porę zareagować na niepokojące symptomy.

Poniżej znajdują się prezentacje multimedialne przygotowane przez Uczennice klasy VII, które zainspirowane zajęciami postanowiły przygotować krótkie materiały, przystępne dla swoich rówieśników, oraz ulotki przesłane przez Organizatorów dla Młodzieży i Rodziców.

Ulotki
DOPALACZE – GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

800 060 800 – całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla Rodziców, którzy mają wątpliwości, czy ich dzieci zażywają dopalacze.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on Młodzieży i Dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12–20, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz

Udostępnij na Facebook'u