14 września zapraszamy naszych uczniów na I Mistrzostwa Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w biegach.

Kategorie wiekowe wraz z dystansem do pokonania:
Klasa 1: dystans 100m
Klasa 2: dystans 200m
Klasa 3: dystans 300m


Klasy 4-6 dziewczęta: dystans 400m
Klasa 4-6 chłopcy: dystans 600m


Klasy 7-8 dziewczęta: dystans 600m
Klasy 7-8 chłopcy: dystans 800m

Zgłoszenia w klasach 1-3 przyjmują wychowawczynie, natomiast w klasach starszych nauczyciele wychowania fizycznego.

ZAPRASZAMY

Regulamin I Mistrzostw Szkoły im. Wł. St. Reymonta w biegach
  • Termin i miejsce 14.09.2022r. (środa) boisko przy ul. Wiatracznej–uczniowie z budynku szkoły na biegi zostaną przyprowadzeni przez nauczycieli, z którymi mają w danym czasie lekcje.
  • Udział w biegach jest nieobowiązkowy – startują chętni, którzy dostarczą do nauczycieli zgodę w terminie do 13.09.2022r. (wtorek).
  • Na stadion przychodzą wszyscy z klasy wraz z nauczycielem; osoby, które nie biorą udziału w biegu też przychodzą – będą kibicować.
  • Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy i zgoda rodziców na udział w biegu.
  • Startujemy w kategoriach klas 1, 2, 3, 4-6, oraz 7-8 osobno dziewczęta i osobno chłopcy.
  • Ze względu na liczbę startujących w poszczególnych klasach biegi odbywać się będą w mniejszych grupach.
  • Klasyfikacja generalna w danej kategorii wiekowej odbywać się będzie na podstawie czasu.
  • Najlepsze 3 osoby w każdej kategorii otrzymają dyplomy na apelu podsumowującym bieg – w terminie do 2 tygodni po zakończeniu zawodów.
  • Podczas biegu obowiązują zasady fairplay.
Udostępnij na Facebook'u