Regulamin konkursu fotograficznego pt.”Zrób selfie z książką”:

Organizator konkursu

 • Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich
 • Nauczyciel odpowiedzialny: Magdalena Machaj – bibliotekarz

Cele konkursu :

 • mobilizowanie uczniów do czytania,
 • popularyzacja książki i czytelnictwa,
 • rozwijanie możliwości twórczych dzieci i młodzieży,
 • rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury,
 • pobudzanie wyobraźni uczniów ,
 • aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach ,
 • promowanie talentów.

Zasady:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej im.Wł.St.Reymonta w Lipcach Reymontowskich
 • Uczestnik może dostarczyć maksymalnie 2 prace fotograficzne
 • Prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych, klasy 1-4, 5-8
 • Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko autora pracy oraz autora i/lub tytuł książki
 • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz zdjęcia konkursowego na stronie internetowej szkoły
 • Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym itp.
 • Oceny prac dokona jury, (biorąc pod uwagę: zgodność pracy z tematyką konkursu, samodzielność, jakość, oryginalność i kreatywność przedłożonych zdjęć)

Nagrody:

 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe
 • Ogłoszenie wyników oraz opublikowanie prac na stronie internetowej szkoły nastąpi 27 kwietnia 2020
 • W przypadku jeśli rozdanie nagród nie będzie możliwe do końca roku szkolnego, a jego laureatami będą ósmoklasiści, organizator zapewnia osobiste dostarczenie nagrody pod wskazany adres

Zgłoszenia:

 • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie wraz fotografią należy przesłać nie później niż do dnia 19 kwietnia 2020
 • prace należy wysyłać na adres mailowy magdalena.machaj@splipcereymontowskie.pl lub na profil organizatora w aplikacji Messenger.

Udostępnij na Facebook'u