W roku szkolnym 2020/2021 Uczennice i Uczniowie klasy 4 wzięli udział w warsztatach w ramach programu antynikotynowej edukacji zdrowotnej

„Bieg po zdrowie”

Projekt przygotował Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z ekspertami z dziedziny psychologii.

Jego celem jest uwrażliwianie młodych ludzi na negatywne skutki palenia tytoniu. Program został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Główne cele programu to:
  • Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów,
  • Przekazanie dzieciom wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych,
  • Kształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie asertywnego zachowania.
Do celów szczegółowych programu należy zaliczyć:
  • Zwiększenie wiedzy u uczniów na temat skutków palenia papierosów,
  • Uzyskanie przez uczniów wiedzy na temat liczebności osób niepalących i palących w naszym kraju,
  • Pokazanie dzieciom zalet nie palenia.

Zajęcia przeprowadziła koordynator programu, psycholog szkolna- Justyna Brzozowska. Cztery zajęcia odbyły się w formie zdalnej, a jedno – ostatnie, w formie stacjonarnej. Uczestnicy zajęć bardzo dużo się nauczyli, bawiąc się przy tym świetnie.

Wychowankowie klasy 4 z ogromnym zainteresowaniem wyliczali ile pieniędzy przeciętny palacz wydaje miesięcznie i rocznie na swój nałóg. Mieli niezliczoną ilość pomysłów, jakie fajne zakupy, wycieczki itp. można by za te kwoty zrobić, zrealizować, ile marzeń spełnić.

Bardzo cenna dla naszych Uczniów i Uczennic była informacja, że mają prawo ubiegać się o to, aby w ich obecności nie palono, oraz jak to zrobić, żeby inni respektowali ich prawo.

Ogromnie ważne było również doświadczenie odmowy w sytuacji nagabywania przez kolegów i koleżanki do spróbowania papierosa. Uczniowie ćwiczyli tę umiejętność odgrywając scenki i poznali skuteczną metodę odmawiania, jaką jest Metoda Zdartej Płyty.

NIE MA PROFILAKTYKI BEZ RODZICÓW, dlatego też autorzy programu przygotowali warsztaty dla tej grupy społeczności szkolnej. Ze względu jednak na pandemie i edukację zdalną, w bieżącym roku szkolnym do Rodziców jedynie przesłano materiały edukacyjne z kampanii.

Uczniowie i uczennice klasy 4 w ewaluacji bardzo pozytywnie ocenili warsztaty, już teraz wiemy, że przystąpimy do programu również w przyszłym roku szkolnym.

Bieg po zdrowie - plakat
Bieg po zdrowie - plakat
Bieg po zdrowie - plakat
Bieg po zdrowie - plakat
Udostępnij na Facebook'u